Home MIBE in SETEC 서포터즈 서포터즈 게시판
게시물 검색
4주차 미션완료
햇살이 사랑 조회수:64 39.118.30.252
2017-08-16 00:04:44

1. 미베 홈페이지 댓글달기 게시글2회 ,브랜드 이벤트 게시글 3회 체험단 게시글 2회로

    댓글 달았습니다

2.티몬 상품권 판매 홍보

-https://www.facebook.com/profile.php?id=100010649652002

-http://cafe.naver.com/smartmams

-http://blog.daum.net/84eun/?t__nil_login=myblog

-http://blog.naver.com/hosuk83h

-https://story.kakao.com/84eun

3.오프라인미션 (엄마들이 많이오는 홈플러스에 배치함)

 

댓글[1]

열기 닫기

top